Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Data urodzenia:
dzień:
miesiąc:
rok:
Tłumaczenia:
Konferencje
Wykłady
W urzędach
Rozpraw w sądach
Inne (proszę podać w uwagach)
Szkolenia:
Szkolenia w zakresie nauki języka migowego w grupach do 10 osób
Szkolenia językowe dla urzędów i firm
Dla dzieci
Dla osób indywidualnych
Inne (proszę podać w uwagach)
Uwagi: