Kursy dla placówek oświatowych

Jeżeli jesteś zaintereowany wprowadzeniem nowych, rozwojowych zajęć dodatkowych do swojego żłobka, przedszkola czy szkoły skontaktuj się z nami w celu otrzymania indywidualnej oferty. 

Czas trwania zajęć oraz ich program jest układany indywidualnie pod grupę, biorąc pod uwagę takie czynniki jak wiek dzieci oraz indywidualne potrzeby placówki.

Opis poziomu biegłości językowej

Również dzieci mogą skorzystać z dofinansowania z środków PFRON do 90% wartości kursu, a dzięki współpracy z Fundacją Ekologiczną „Czyste Miasto”, która pokrywa wkład własny, kurs dla indywidualnej osoby jest całkowicie bezpłatny.

Skontaktuj się z nami po więcej informacji.