Kursy dla dorosłych

Kurs PJM dla dorosłych na poziomie podatwowy to 60 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla osób nie znają polskiego języka migowego. Podczas zajęć poznacie m.in. kulturę i historię Głuchych, alfabet i liczebniki, słownictwo ok. 500 znaków języka migowego oraz podstawy gramatyki PJM. Po kursie otrzymujecie CERTYFIKAT potwierdzający ukończenie kursu. 

Kursy odbywają się na terenie miasta Łodzi.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest uczestnictwo minimum 3 osób.

Obecnie aby do kursu uzyskać dofinansowanie z funduszy PFRON należy taki wniosek złożyć minimum na dwa miesiące przed rozpoczęciem kursu – wniosek do pobrania w zakładce PFRON

W razie jakichkolwiek pytań proszę użyć formularza kontaktowego, wysłać maila na adres info@migaj.pl bądź zadzwonić pod tel. 533 – 255 – 535.

Poziom podstawowy popołudniowy - cena 1100 zł

Termin: 06.09.2022 - 25.10.2022

Wtorek i czwartek godz. 17:00 - 20:00 (15 spotkań)
Poziom podstawowy popołudniowy - cena 1100 zł

Termin: 08.11.2022 - 29.12.2022

Wtorki i czwartki godz. 17:00 - 20:00 (15 spotkań)
Poziom średniozaawansowany weekendowy - cena 1400 zł

Termin: 20.08.2022 - 11.09.2022

Sobota i niedziela godz. 9:00 - 15:00 (8 spotkań)
Poziom podstawowy weekendowy - cena 1100 zł

Termin: 01.10.2022 - 23.10.2022

Sobota i niedziela godz. 09:00 - 15:00 (8 spotkań)
Poziom podstawowy weekendowy - cena 1100 zł

Termin: 05.11.2022 - 27.11.2022

Sobota, niedziela godz. 09:00 - 14:00 (8 spotkań)