Kurs języka migowego dla urzędników

Kurs skierowany jest do pracowników administracji samorządowej i rządowej.

Zgodnie z podpisaną 12 września 2011 r. przez Prezydenta RP Ustawą o języku migowym i  innych środkach wspierania komunikowania się, instytucje publiczne, a także osoby w nich zatrudnione, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej, będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych. Ustawa wchodzi w życie 1 kwietnia 2012 r. W związku z tym wszystkie urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz zakłady opieki zdrowotnej, będą musiały zapewnić osobom niepełnosprawnym tłumacza języka migowego lub pracownika znającego język migowy.

Celem kursu jest:

  • Poznanie podstaw problematyki środowiska dorosłych niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej w sektorze samorządowym.
  • Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z niesłyszącymi.
  • Nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi.
  • Opanowanie ok. 1500 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technik ich używania.

Proponujemy Państwu 3 programy językowe:

  • Kurs języka migowego, I stopień - dla wszystkich tych, którzy chcą w stopniu podstawowym porozumiewać się w języku migowym. Nacisk kładziony jest na alfabet, liczebniki oraz słownictwo dnia codziennego. Kurs proponujemy głównie osobom początkującym.
  • Kurs języka migowego, II stopień - pomaga pracownikom zdobyć umiejętności potrzebne do efektywnego komunikowania się w środowisku osób niesłyszących oraz w kontaktach z klientami.
  • Kurs języka migowego, III stopień - pomaga pracownikom zdobyć umiejętności potrzebne do efektywnego komunikowania się w środowisku osób niesłyszących oraz w kontaktach z klientami, a także tłumaczenia zebrań, spotkań.

W zależności od grupy zawodowej oferujemy kursy bogate w słownictwo oraz zagadnienia z danych dziedzin.

Po zakończenie szkolenia i zdaniu egzaminu zapewniamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Oferta cenowa:

GRUPA; do 5 osób 500zł
GRUPA; do 10 osób 450zł
GRUPA; powyżej 15 osób 400zł *

* (cena podlega negocjacji)

UWAGA:

Opłaty mogą zostać rozłożone na dogodne raty! (całość kwoty rozkładamy na 3 raty ).