Szkolenie języka migowego dla osób indywidualnych

Szkolenia w zakresie nauki języka migowego w grupach do 10 - 14 osób.

Każdy z uczestników kursu otrzyma zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje komunikacyjne na danym ukończonym poziomie, przyznane przez Centrum Tłumaczeń i Szkoleń Języka Migowego.

Proponowane przez nas kursy prowadzimy w następujących trybach:

  • czteromiesięczny: zajęcia raz w tygodniu po 3 godziny dydaktyczne,
  • w oderwaniu od pracy: osiem dni po 8 godzin dydaktycznych,
  • indywidualny: wynikający z potrzeb i propozycji uczestników (również nauczanie indywidualne).

Ćwiczenia na każdych zajęciach obejmują posługiwanie się językiem migowym oraz umiejętność jego odczytywania.

Dostosowujemy też program kursów do różnych grup zawodowych, np dla pracowników banku, poczty, handlu, etc.

Indywidualnie

Chętnie służymy pomocą po uprzednim umówieniu się na określony termin i godzinę.

Cennik:

KOSZT KURSU NA POZIOMIE:
I 450 zł
II 450 zł
III 500 zł
indywidualne nauczanie – uzgadnianie telefoniczne co do kwoty .
 

Cennik tłumaczeń jest uzgadniany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

UWAGA:

Opłaty mogą zostać rozłożone na dogodne raty! (całość kwoty rozkładamy na 3 raty).